Καλωσήρθατε στο Feminart
info@feminart.gr
210 6453400

Υστεροσκόπηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

υστεροσκόπηση εξωσωματική

Υστεροσκόπηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Υστεροσκόπηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Σημαντικά είναι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν την υστεροσκόπηση και τα οφέλη της στην εξωσωματική. Στο παρακάτω άρθρο αναλύεται τι είναι η υστεροσκόπηση και πως συνδέεται με την εξωσωματική

Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση πρέπει να γίνεται τις πρώτες ημέρες μετά το τέλος της περιόδου, ώστε να ελέγχεται με ακρίβεια το κανάλι του τραχήλου και η κοιλότητα της μήτρας με τα στόμια των σαλπίγγων που ανοίγουν σε αυτήν. Η διαδικασία (όπως πραγματοποιείται στην μονάδα μας) είναι απλή και ελάχιστα ενοχλητική για την γυναίκα. Χορηγείται ηπιώτατη μέθη (η γυναίκα μπορεί να παρακολουθεί την επέμβαση στο monitor), εισάγεται το υστεροσκόπιο (ένας επιμήκης λεπτός σωλήνας) στον τράχηλο της μήτρας χωρίς την χρήση οποιουδήποτε άλλου εργαλείου και χωρίς την πραγματοποίηση διαστολής τραχήλου (που γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται), προωθείται στην κοιλότητα της μήτρας η οποία ταυτόχρονα γεμίζει με υγρό, και έτσι είναι δυνατή η επισκόπησή της σε ζωντανό χρόνο σε monitor. Επί ανευρέσεως κάποιας παθολογίας (ενδομητρικές ή ενδοτραχηλικές συμφύσεις, πολύποδες ενδομητρίου, διαφράγματα μήτρας) είναι δυνατή η διόρθωσή της εκείνη την στιγμή με την χρήση προηγμένων μικροεργαλείων που διέρχονται δια του υστεροσκοπίου. Η γυναίκα επιστρέφει στις συνήθεις δραστηριότητές της άμεσα

Νεότερα δεδομένα για την υστεροσκόπηση

Πρόσφατα, ο Δρ Ε. Μακράκης δημοσίευσε στην αμερικάνικη ιατρική επιθεώρηση ‘Journal of Minimally Invasive Gynecology την εμπειρία από τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής υστεροσκόπησης σε γυναίκες με δύο συνεχόμενες αποτυχίες εξωσωματικής. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών προερχόμενο από έναν ερευνητή που έχει δημοσιευθεί διεθνώς (περίπου 1500 γυναίκες). Η συντριπτική πλειοψηφία των υστεροσκοπήσεων έγινε με την τεχνική της ‘κολπο-υστεροσκόπησης’ όπως αυτή εφαρμόζεται στην Μονάδα και περιγράψαμε παραπάνω  Τα ευρήματα της μελέτης ήταν ενδιαφέροντα: Στο 36.6% των γυναικών βρέθηκε κάποιο πρόβλημα (πολύποδες ενδομητρίου στο 16.7%, ενδομητρικές συμφύσεις στο 12.5%, φλεγμονή της ενδομητρικής κοιλότητας στο 4.3%, ενδοτραχηλικές συμφύσεις στο 1.5%, διαφράγματα μήτρας στο 0.9% και υποβλεννογόνια ινομυώματα στο 0.8% των γυναικών). Στις γυναίκες που βρέθηκε και διορθώθηκε κάποιο πρόβλημα τα ποσοστά κύησης μετά την ακόλουθη εξωσωματική ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό υψηλότερα σε σχέση με τα ποσοστά των γυναικών που δεν βρέθηκαν να έχουν κάποιο πρόβλημα κατά την υστεροσκόπηση.

Υστεροσκόπηση: ο ρόλος της στην εξωσωματική

Στην ίδια μελέτη πραγματοποιήθηκε και μια άλλη ενδιαφέρουσα σύγκριση: Τα αποτελέσματα από την εξωσωματική στις γυναίκες με αποτυχίες που υπεβλήθησαν σε υστεροσκόπηση ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε γυναίκες με αποτυχίες που δεν δέχθηκαν να υποβληθούν σε υστεροσκόπηση. Τα καλύτερα αυτά αποτελέσματα ισχύουν όχι μόνο για τις γυναίκες όπου βρέθηκε κάτι στην υστεροσκόπηση αλλά και για εκείνες όπου η υστεροσκόπηση δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Επομένως, η πραγματοποίηση και μόνο της υστεροσκόπησης αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας στις γυναίκες με δυο ή περισσότερες αποτυχίες εξωσωματικής, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Συνεισφέρει η υστεροσκόπηση για μια επιτυχημένη εξωσωματική

Μετά την δημοσίευση της παραπάνω μελέτης, ο Δρ Μακράκης πραγματοποίησε κατόπιν πρόσκλησης από την ιατρική επιθεώρηση ‘Current Opinion in Obstetrics and Gynecology’ ανασκόπηση πάνω στο θέμα ‘υστεροσκόπηση σε γυναίκες με πολλαπλές αποτυχίες εξωσωματικής’ η οποία και δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με την ανασκόπηση αυτή, τα αθροιστικά δεδομένα από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες μελέτες τοποθετούν την ανεύρεση παθολογικών ευρημάτων κατά την υστεροσκόπηση στο 25%-50% των γυναικών με πολλαπλές αποτυχίες, ενώ η διόρθωση των ανωμαλιών αυτών οδηγεί σε αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας της εξωσωματικής. Επιπλέον, διαφαίνεται πλέον καθαρά ότι η πραγματοποίηση και μόνο υστεροσκόπησης, ακόμα και αν δεν βρεθεί κάποια ανωμαλία, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας στον επόμενο κύκλο εξωσωματικής. Συνεπώς, σε όλα τα ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχίες θα πρέπει να συστήνεται η πραγματοποίηση υστεροσκόπησης.

Share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter