Πολλαπλές αποτυχίες εξωσωματικής: Στρατηγική Αντιμετώπισης

Οι πολλαπλές αποτυχίες εξωσωματικής, αποτελούν μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση που όπως είναι ευνόητο απογοητεύει το ζευγάρι που προσπαθεί και προβληματίζει τόσο τους ιατρούς, όσο και τους εμβρυολόγους της Μονάδας. Για το πότε ένα ζευγάρι θα μπει στην ‘κατηγορία’ των πολλαπλών αποτυχιών δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Κάποιοι απλά θεωρούν ως πολλαπλές αποτυχίες την αδυναμία επίτευξης κύησης έπειτα από τρεις κύκλους εξωσωματικής…

Περισσότερα

Υστεροσκόπηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Η υστεροσκόπηση πρέπει να γίνεται τις πρώτες ημέρες μετά το τέλος της περιόδου, ώστε να ελέγχεται με ακρίβεια το κανάλι του τραχήλου και η κοιλότητα της μήτρας με τα στόμια των σαλπίγγων που ανοίγουν σε αυτήν. Η διαδικασία (όπως πραγματοποιείται στην μονάδα μας) είναι απλή και ελάχιστα ενοχλητική για την γυναίκα. Χορηγείται ηπιώτατη μέθη (η γυναίκα μπορεί να παρακολουθεί την…

Περισσότερα

Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της εξωσωματικής

1. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας επιτυχίας. Αυξανομένης της ηλικίας επιβαρύνονται δραματικά όλες οι παράμετροι της αναπαραγωγής, όπως η ικανότητα σύλληψης, τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής και τα ποσοστά αποβολών. Έτσι, συνιστάται στις γυναίκες άνω των 35 ετών που προσπαθούν να συλλάβουν και δεν τα καταφέρνουν, να αναζητούν ιατρική συμβουλή στους 6 μήνες άκαρπων προσπαθειών (και…

Περισσότερα

Κρυοσυντήρηση ωαρίων για διατήρηση γονιμότητας

Η διατήρηση γονιμότητας για μη ιατρικούς λόγους (ΔΓΜΙΛ) αποτελεί μια μοντέρνα προσέγγιση που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα μεταξύ των γυναικών στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι εξελίξεις στον τομέα της κρυοσυντήρησης ωαρίων, με τα σημαντικώς βελτιωμένα αποτελέσματα της μεθόδου της υαλοποίησης στα ποσοστά απόψυξης, γονιμοποίησης και κυήσεων συνέβαλαν στην περαιτέρω διάδοση της ΔΓΜΙΛ. Οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της…

Περισσότερα