Ευάγγελος Μακράκης

Υπεύθυνος Μονάδας Εξωσωματικής ‘Εμβρυο ART’ από το 2006. Εξειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EBCOG και της Ελληνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εξειδικευμένος στις ενδοσκοπικές τεχνικές (επεμβατική και διαγνωστική υστεροσκόπηση / λαπαροσκόπηση).

Περισσότερα