Σαλπιγγογραφία

Η σαλπιγγογραφία είναι μια από τις βασικές εξετάσεις για τον έλεγχο της γονιμότητας της γυναίκας. Σε συνδυασμό με το σπερμοδιάγραμμα του συντρόφου και τον ορμονικό έλεγχο της γυναίκας, είναι οι πρώτες εξετάσεις που πρέπει να κάνει το ζευγάρι που δυσκολεύεται να συλλάβει.

Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία είναι μια σύγχρονη εξεταστική μέθοδος που αποτελεί εξέλιξη των τελευταίων ετών. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα και οι παρενέργειες της κλασικής σαλπιγγογραφίας. Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία χρησιμοποιεί μια ειδική υποαλλεργική σκιαστική ουσία που εγχύεται στη μήτρα. Η ουσία αυτή στη συνέχεια κατευθύνεται προς τις σάλπιγγες, ενώ η όλη πορεία της παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο (real time) με τη βοήθεια υπερήχου. Η σκιαστική ουσία είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ‘λάμπει’ στο υπερηχογράφημα. Η εξέταση γίνεται στο φιλικό και άνετο χώρο του γυναικολογικού ιατρείου και όχι στο κρύο και ξένο περιβάλλον ενός ακτινολογικού εργαστηρίου (όπως η κλασική σαλπιγγογραφία).Ο υπέρηχος είναι απολύτως ασφαλής, δεν επηρεάζει τα ευαίσθητα ωάρια που βρίσκονται στις ωοθήκες και δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος αλλεργίας. Παράλληλα, συνδυάζεται με το κλασικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα της μήτρας και των ωοθηκών.

Η υστεροσαλπιγγογραφία (ΥΣΓ) είναι μια άλλη αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδος του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Πραγματοποιείται με την εισαγωγή σκιαγραφικής ουσίας δια μέσου του τραχήλου της μήτρας και την ακόλουθη λήψη ακτινογραφιών. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν ανωμαλίες της κοιλότητας της μήτρας (υποβλεννογόνια ινομυώματα, πολύποδες, συμφύσεις, συγγενείς ανωμαλίες και άλλα), του τραχηλικού καναλιού (ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου, συγγενείς ανωμαλίες) και των σαλπίγγων (υδροσάλπιγγες) ενώ είναι δυνατόν να διαπιστωθεί και η βατότητα των τελευταίων. Η ΥΣΓ πρέπει να εκτελείται κατά τις πρώτες ημέρες μετά το τέλος της περιόδου, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση όπου αυτή γίνεται για διαπίστωση τυχόν ανεπαρκείας του έσω τραχηλικού στομίου, οπότε και πραγματοποιείται κατά το δεύτερο μισό του κύκλου. Αντενδείξεις για την εκτέλεση ΥΣΓ αποτελούν η κύηση, η φλεγμονές του γεννητικού συστήματος και η υπερευαισθησία της γυναίκας στα σκιαγραφικά υλικά.