Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα αποτελεί δίχως αμφιβολία μια αναντικατάστατη διαγνωστική εξέταση, τόσο στην Γυναικολογία όσο και στην Μαιευτική.

Πρόκειται για μια ακίνδυνη απεικονιστική μέθοδο, που χρησιμοποιεί ήχους υψηλής συχνότητας (υπέρηχοι), οι οποίοι με την βοήθεια προηγμένων τεχνικών, μετατρέπονται σε εικόνα. Το υπερηχογράφημα μπορεί να γίνει είτε διαμέσου των κοιλιακών τοιχωμάτων (διακοιλιακό υπερηχογράφημα) είτε διαμέσου του κόλπου (διακολπικό υπερηχογράφημα).

Με την μέθοδο αυτήν απεικονίζονται τα όργανα της γυναικείας πυέλου και είναι δυνατόν να διαπιστωθούν τυχόν παρεκκλίσεις από την φυσιολογική ανατομία της περιοχής.

Τα σύγχρονα μηχανήματα δίνουν πραγματικά εντυπωσιακά ευκρινείς εικόνες, επιτρέποντας τον λεπτομερή έλεγχο οποιασδήποτε ανωμαλίας, ενώ η συμβολή των υπερήχων στην σύγχρονη παρακολούθηση τόσο της φυσιολογικής όσο και της επιπλεχθείσας εγκυμοσύνης βελτίωσε σημαντικά την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα στην έγκυο γυναίκα.