Κύηση

Κατά τη διάρκεια της κύησης είναι σημαντικό, αναλόγως με το στάδιο της κύησης, να γίνονται οι κατάλληλες εξετάσεις για να διασφαλίζεται η υγεία του εμβρύου και η ομαλή πορεία της κύησης. Οι εξετάσεις αυτά ανά περίοδο είναι:

1ο Τρίμηνο

2o Tρίμηνο

3o Tρίμηνο